Ajankohtaista

Kevätkokous 7.3.2024 kello 18:00

Sääntömäärinen kevätkokous pidetään teams:n välityksellä https://shorturl.at/fNSU3
, tervetuloa mukaan


Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Työjärjestyksestä päättäminen
 5. Toimintakertomus 2023
 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen 2023
 7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 2023
 8. Kokouksessa käsiteltävät muut asiat
 9. Kokouksen päättäminen

Laitesukelluskurssi P1 alkaa 14.1.2024

Laitesukelluksen peruskurssilla (CMAS P1) opetetaan laitesukeltamisen perustaidot sekä sukellusturvallisuutta. Kurssin suoritettuasi saat CMAS P1 -sukeltajakortin. P1 kortti on voimassa ympäri maailmaa. Kortin esittämällä voit osallistua sukellusretkille ja saat paineilmasäiliösi täytettyä sukellusliikkeissä. P1 kortti antaa sinulle oikeuden sukeltaa enintään 20 metrin syvyyteen. CMAS P1 – sukeltajakortit ovat voimassa toistaiseksi.

KURSSIN HINTA: 430€, kurssimaksun suoritetaan 2-osassa (FSS ry tilinum. FI52 5025 0240 0663 73). Ensimmäinen osa 130€ kurssin alussa ja loput 300€ kevään aikana.

PÄÄSYVAATIMUKSET:
• Täytettävä vähintään 15 vuotta kurssivuoden aikana
• 12 vuotta oikeuttaa junior scuba-korttiin
• Uimataito
• Hyväksytty terveysselvitys taikka tarvittaessa sukelluslääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta Sukeltajaliiton hyväksymällä lomakkeella.
• Sukellusvakuutus

KURSSIHINTAAN KUULUU:
• Teoriaopetus verkossa, allasopetus (10 tuntia)
• Avovesisukellukset (5 kpl)
• Oppimateriaali (verkossa)
• Seuran jäsenyys vuoden loppuun ja jäsenedut.
• Suomen Urheilusukeltajain liitto ry:n jäsenyys ja jäsenedut
• CMAS-P1 sukeltajan kortti (hyväksytysti suoritettu kurssi)

KURSSILLE HANKITTAVA:
• perusvälineet (räpylät, maski, snorkkeli)

Kurssi alkaa 14.1.2024  ja päättyy kesäkuussa 2024. Allastunnit pidetään joka toinen sunnuntai  kello 9.00 – 11.00 Vesihelmessä.

ILMOITAUTUMISET Keijo Kuunila 040 517 4316 tai keijo.sukeltaja@gmail.com

Hallivuorot 2023-2204

Vesihelmi 9.00-11.00

 • 24.9.2023
 • 8.10.2023
 • 22.10.2023
 • 5.11.2023
 • 19.11.2023
 • 3.12.2023
 • 17.12.2023
 • 14.1.2024
 • 28.1.2024
 • 11.2.2024
 • 25.2.2024
 • 10.3.2024
 • 24.3.2024
 • 7.4.2024
 • 21.4.2024
 • 5.5.2024
 • 19.5.2024
 
 
 

Jäsenrekisteri

Henkilörekisterilaki edellyttää, että henkilöllä on oikeus nähdä, mitä tietoja hänestä on tallennettu henkilötietoja sisältävään rekisteriin. Forssan Seudun Sukeltajat ry:n jäsenrekisterin henkilörekisteriseloste löytyy alapuolelta.

 

Henkilörekisteriseloste

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Forssan Seudun Sukeltajat ry
Osoite: Siikinkatu 10, 30100 Forssa

Muut yhteystiedot: info@forssanseudunsukeltajt.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Antti Aaltonen

3. Rekisterin nimi

Forssan Seudun Sukeltajat ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on osoittaa henkilön jäsenyys seuraan, pitää yllä yhteystietoja seuran jäsentiedotteiden ja jäsenmaksujen lähettämistä varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, suoritetut Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukaiset sukelluskurssit, kursseista myönnetyt kortit.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Seuran sihteeri ja rahastonhoitaja pitävät jäsenrekisterin ajantasaisena. Jäsenet ilmoittavat itse osoitemuutokset. Sukelluskurssien kouluttajat toimittavat (seuran rekisterin pääkäyttäjän kautta) tiedot kurssilaisista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä sekä Sukeltajaliitolle. Sukeltajaliitto pitää yllä valtakunnallista rekisteriä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteristä jäsenten pyynnöstä, niiltä osin mitä esim. kirjanpitolaki laskujen säilyttämisen osalta sallii.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan seuran nimeämillä henkilöillä on oikeus käyttää jäsenrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Järjestelmä on suojattu asianmukaisesti ja suojaustoimenpiteitä päivitetään tarvittaessa.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Jäsenellä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on jäsenrekisterissä.

Rekisteröityjen jäsenten tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille mainostarkoituksiin. Rekisteröity voi kieltäytyä vastaanottamasta seuran tiedotteita sähköpostitse ilmoittamalla siitä seuran rekisterin pääkäyttäjälle.

Yhteystiedot

Postiosoite 

Forssan Seudun Sukeltajat Ry.
Siikinkatu 10
30100 FORSSA

Puheenjohtaja
Keijo Kuunila

Sihteeri
Kimmo Määttänen

Koulutus 
Keijo Kuunila 040 5174 316  keijo.sukeltaja(a)gmail.com

Kalustovastaava
Olli Puusa 050 5411 578

Verkkovastaava
info(a)forssanseudunsukeltajat.fi

Koulutus

Seura järjestää P1, P2 ja P3 -laitesukelluskursseja Sukeltajaliiton ja sen koulutusohjelmien mukaisesti. Suoritettuaan kurssin on oppilaalla mahdollisuus lunastaa kansainvälinen CMAS -sukeltaja kortti.

Laitesukelluksen peruskurssi (P1)

Laitesukelluksen peruskurssilla opetellaan ne laitesukeltamisen perustiedot ja –taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee sukeltaakseen ohjatusti esim. sukellusseuran leireillä ja sukelluskeskusten järjestämillä retkillä. Kurssin pääpaino on sukeltamisen käytännöllisten perustaitojen opettelussa sekä sukellusturvallisuudessa.

Laitesukelluksen peruskurssi antaa sen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle valmiudet suoranoususukellusten tekemiseen enintään 15 metrin syvyyteen, edellyttäen että sukellusolosuhteet ovat vastaavat tai paremmat kuin missä kurssi on järjestetty.

Kurssille osallistuminen edellyttää 12 vuoden vähimmäisikää. Alle 15-vuotiaat voivat kuitenkin sukeltaa avovedessä ainoastaan täysi-ikäisen laitesukeltajan parina.

Laitesukelluksen jatkokurssi (P2)

Laitesukelluksen jatkokurssi antaa sen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle valmiudet 15 – 30 metrin syvyysalueella sukeltamiseen.

Mikäli sukellusolosuhteet kurssin jälkeen poikkeavat merkittävästi sukeltajan aiemmasta kokemuspiiristä ja kurssisukellusten olosuhteista uusiin olosuhteisiin tulee perehtyä kouluttajan tai kokeneemman sukeltajan opastuksella.

Kurssin pääsyvaatimuksena on joko CMAS P1- tai NAUI Scuba Diver -kortti tai vastaava muun kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön perustason laitesukelluskortti

Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi (P3)

Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on perusteelliset tiedot sukellukseen liittyvästä teoriasta ja erinomainen sukelluksellinen yleissivistys: kurssi esim. antaa hyvän pohjan kouluttajakoulutukseen pyrkivälle sukeltajalle.

Sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista käytännön taidoista syventävän jatkokoulutuksen saaneella sukeltajalla on laaja näkemys. Hän ymmärtää erikoiskurssien tarpeen ja tärkeyden ja tietää, mitä etua jatko- ja erikoiskurssien suorittamisesta on.

Kurssin pääsyvaatimuksena on joko CMAS P2- tai NAUI Advanced Scuba Diver -kortti tai vastaava muun kansainvälisesti hyväksytyn koulutusjärjestön kortti.

Forssan Seudun Sukeltajat

Vuonna 1986 joukko ”kuivanmaan” sukeltajia kokoontui yhteen ja perustettiin Forssan Seudun Sukeltajat Ry.

Toimintamme on aktiivista vuodenajasta riippumatta. Talvella ohjelmaan kuuluvat sukelluskurssit ja halliharjoittelu (Forssan Vesihelmi). Talvella harrastamme myös avantosukellusta, joka on saanut yhä enemmän jalansijaa sukeltajiemme saadessa lisää koulutusta ja kokemusta. Jo tavaksi ovat muodostuneet uuden vuoden sukellus, keväthankien aikaan tehtävä ”makkarasukellus” sekä ympärivuotiset äkkilähdöt lähialueiden sukellusjärville. Kesällä, aktiivisimpaan sukellusajankohtaan, mahdutetaan leirejä niin sisämaan järville ja louhoksille kuin merelle. Monipuoliseen toimintaan olemme pyrkineet määrätietoisella ja pitkäjänteisellä työllä.

Juniorit (kuutit) on otettu huomioon vuodesta 1994, jolloin järjestettiin ensimmäinen perusvälinekurssi seuran omin voimin. Hallikautena seuran juniorit saavat ohjattua ohjelmaa Forssan Vesihelmessä

Vuosittain järjestämme myös kansainväliseen sukelluskorttiin oikeuttavan laitesukelluskurssin (CMAS P1). Teoria- ja allastuntien lisäksi kurssin lopuksi suoritetaan harjoitteita avovedessä (viikonloppuleiri). P1 kurssin tarkoituksena on kouluttaa sukeltajia, joilla on taidot sukeltaa avovedessä kokeneemman sukeltajan parina. P1 kurssilaiset saavat valmiuden osallistua myöhemmin järjestettäville jatkokursseille. Jatkokursseja  (CMAS P2, P3) järjestämme halukkuuden mukaan.

Pääpaino kaikessa tekemisessämme on turvallisuus. Koulutuksessa noudatetaan tiukkoja liitto- ja seurakohtaisia turvamääräyksiä tarkoituksena luoda kaikille miellyttävä pohja harrastaa.

Sukeltaminen antaa mahdollisuuden tutustua uuteen maailmaan. Parhaimmillaan sukeltaminen on täydellinen vastapaino arjen aherrukseen. Olet nuori tai vanha, nainen tai mies, tyttö tai poika, kokeile sukeltamista ja ole seikkailija!