Jäsenrekisteri

Henkilörekisterilaki edellyttää, että henkilöllä on oikeus nähdä, mitä tietoja hänestä on tallennettu henkilötietoja sisältävään rekisteriin. Forssan Seudun Sukeltajat ry:n jäsenrekisterin henkilörekisteriseloste löytyy alapuolelta.

 

Henkilörekisteriseloste

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Forssan Seudun Sukeltajat ry
Osoite: Siikinkatu 10, 30100 Forssa

Muut yhteystiedot: info@forssanseudunsukeltajt.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Antti Aaltonen

3. Rekisterin nimi

Forssan Seudun Sukeltajat ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on osoittaa henkilön jäsenyys seuraan, pitää yllä yhteystietoja seuran jäsentiedotteiden ja jäsenmaksujen lähettämistä varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, suoritetut Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukaiset sukelluskurssit, kursseista myönnetyt kortit.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Seuran sihteeri ja rahastonhoitaja pitävät jäsenrekisterin ajantasaisena. Jäsenet ilmoittavat itse osoitemuutokset. Sukelluskurssien kouluttajat toimittavat (seuran rekisterin pääkäyttäjän kautta) tiedot kurssilaisista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä sekä Sukeltajaliitolle. Sukeltajaliitto pitää yllä valtakunnallista rekisteriä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteristä jäsenten pyynnöstä, niiltä osin mitä esim. kirjanpitolaki laskujen säilyttämisen osalta sallii.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan seuran nimeämillä henkilöillä on oikeus käyttää jäsenrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Järjestelmä on suojattu asianmukaisesti ja suojaustoimenpiteitä päivitetään tarvittaessa.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Jäsenellä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on jäsenrekisterissä.

Rekisteröityjen jäsenten tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille mainostarkoituksiin. Rekisteröity voi kieltäytyä vastaanottamasta seuran tiedotteita sähköpostitse ilmoittamalla siitä seuran rekisterin pääkäyttäjälle.