Ajankohtaista

Syyskokous 12.11. kello 18.30
Melliläjärven rantasauna, Huovintie 71, 32300 Mellilä (Loimaa), osallistuminen myös verkossa
https://tinyurl.com/39ws4uzc  (TEAMS)

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksestä päättäminen
5. Vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistaminen
6. Puheenjohtajan valita vuodeksi 2023
7. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
8. Vuoden 2023 jäsenmaksujen suuruus
9. Toiminnantarkastajien valinta
10. Seuran edustajan valinta seuraavaan Sukeltajaliiton kokoukseen
11. Seuran virallisten tiedonantojen julkaisutapa seuraavaan toimintavuoden aikana
12. Muut asiat
13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen sukeltamista, saunomista ja syömistä. Ilmoittautumiset keijo.sukeltaja@gmail.com 

Laitesukelluskurssi P1 alkaa 15.1.2023

Laitesukelluksen peruskurssilla (CMAS P1) opetetaan laitesukeltamisen perustaidot sekä sukellusturvallisuutta. Kurssin suoritettuasi saat CMAS P1 -sukeltajakortin. P1 kortti on voimassa ympäri maailmaa. Kortin esittämällä voit osallistua sukellusretkille ja saat paineilmasäiliösi täytettyä sukellusliikkeissä. P1 kortti antaa sinulle oikeuden sukeltaa enintään 20 metrin syvyyteen. CMAS P1 – sukeltajakortit ovat voimassa toistaiseksi.

KURSSIN HINTA: 430€, kurssimaksun suoritetaan 2-osassa (FSS ry tilinum. FI52 5025 0240 0663 73). Ensimmäinen osa 130€ kurssin alussa ja loput 300€ kevään aikana.

PÄÄSYVAATIMUKSET:
• Täytettävä vähintään 15 vuotta kurssivuoden aikana
• 12 vuotta oikeuttaa junior scuba-korttiin
• Uimataito
• Hyväksytty terveysselvitys taikka tarvittaessa sukelluslääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta Sukeltajaliiton hyväksymällä lomakkeella.
• Sukellusvakuutus

KURSSIHINTAAN KUULUU:
• Teoriaopetus verkossa, allasopetus (10 tuntia)
• Avovesisukellukset (5 kpl)
• Oppimateriaali (verkossa)
• Seuran jäsenyys vuoden loppuun ja jäsenedut.
• Suomen Urheilusukeltajain liitto ry:n jäsenyys ja jäsenedut (mm. Sukeltajalehti 5 kertaa vuodessa)
• CMAS-P1 sukeltajan kortti (hyväksytysti suoritettu kurssi)

KURSSILLE HANKITTAVA:
• perusvälineet (räpylät, maski, snorkkeli)

Kurssi alkaa 15.1.2023  ja päättyy kesäkuussa 2023. Allastunnit pidetään joka toinen sunnuntai  kello 9.00 – 11.00 Vesihelmessä.

ILMOITAUTUMISET Keijo Kuunila 040 517 4316 tai keijo.sukeltaja@gmail.com

Syksyn 2022 hallivuorot

Vesihelmi, sunnuntaina 9.00 – 11.00
25.9.2022
9.10.2022
23.10.2022
6.11.2022
20.11.2022
4.12.2022
18.12.2022
 
Hallinputsaus
5.9.2022
3.10.2022
31.10.2022
5.12.2022
2.1.2022
30.1.2023
27.2.2023
3.4.2023
1.5.2023
29.5.2023
26.5.2023

Kevätkokous 2022

Sääntömäärinen kevätkokous pidetään 24.3. kello 18.00-20.00
Vesihelmen kahvion ylläkerrassa, Eteläinen Puistokatu 2 -Forssa.

Kokoukseen voi myös osallistua teams:n välityksellä https://bit.ly/37d69p3

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksestä päättäminen
5. Toimintakertomus
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
8. Kokouksessa käsiteltävät muut asiat
9. Kokouksen päättäminen

 
 
 
 

 

Jäsenrekisteri

Henkilörekisterilaki edellyttää, että henkilöllä on oikeus nähdä, mitä tietoja hänestä on tallennettu henkilötietoja sisältävään rekisteriin. Forssan Seudun Sukeltajat ry:n jäsenrekisterin henkilörekisteriseloste löytyy alapuolelta.

 

Henkilörekisteriseloste

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Forssan Seudun Sukeltajat ry
Osoite: Siikinkatu 10, 30100 Forssa

Muut yhteystiedot: info@forssanseudunsukeltajt.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Antti Aaltonen

3. Rekisterin nimi

Forssan Seudun Sukeltajat ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on osoittaa henkilön jäsenyys seuraan, pitää yllä yhteystietoja seuran jäsentiedotteiden ja jäsenmaksujen lähettämistä varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, suoritetut Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukaiset sukelluskurssit, kursseista myönnetyt kortit.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Seuran sihteeri ja rahastonhoitaja pitävät jäsenrekisterin ajantasaisena. Jäsenet ilmoittavat itse osoitemuutokset. Sukelluskurssien kouluttajat toimittavat (seuran rekisterin pääkäyttäjän kautta) tiedot kurssilaisista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä sekä Sukeltajaliitolle. Sukeltajaliitto pitää yllä valtakunnallista rekisteriä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteristä jäsenten pyynnöstä, niiltä osin mitä esim. kirjanpitolaki laskujen säilyttämisen osalta sallii.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan seuran nimeämillä henkilöillä on oikeus käyttää jäsenrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Järjestelmä on suojattu asianmukaisesti ja suojaustoimenpiteitä päivitetään tarvittaessa.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Jäsenellä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on jäsenrekisterissä.

Rekisteröityjen jäsenten tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille mainostarkoituksiin. Rekisteröity voi kieltäytyä vastaanottamasta seuran tiedotteita sähköpostitse ilmoittamalla siitä seuran rekisterin pääkäyttäjälle.

Yhteystiedot

Postiosoite 

Forssan Seudun Sukeltajat Ry.
Siikinkatu 10
30100 FORSSA

Puheenjohtaja
Keijo Kuunila

Sihteeri
Kimmo Määttänen

Koulutus 
Keijo Kuunila 040 5174 316  keijo.sukeltaja(a)gmail.com

Kalustovastaava
Olli Puusa 050 5411 578

Verkkovastaava
info(a)forssanseudunsukeltajat.fi

Koulutus

Seura järjestää P1, P2 ja P3 -laitesukelluskursseja Sukeltajaliiton ja sen koulutusohjelmien mukaisesti. Suoritettuaan kurssin on oppilaalla mahdollisuus lunastaa kansainvälinen CMAS -sukeltaja kortti.

Laitesukelluksen peruskurssi (P1)

Laitesukelluksen peruskurssilla opetellaan ne laitesukeltamisen perustiedot ja –taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee sukeltaakseen ohjatusti esim. sukellusseuran leireillä ja sukelluskeskusten järjestämillä retkillä. Kurssin pääpaino on sukeltamisen käytännöllisten perustaitojen opettelussa sekä sukellusturvallisuudessa.

Laitesukelluksen peruskurssi antaa sen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle valmiudet suoranoususukellusten tekemiseen enintään 15 metrin syvyyteen, edellyttäen että sukellusolosuhteet ovat vastaavat tai paremmat kuin missä kurssi on järjestetty.

Kurssille osallistuminen edellyttää 12 vuoden vähimmäisikää. Alle 15-vuotiaat voivat kuitenkin sukeltaa avovedessä ainoastaan täysi-ikäisen laitesukeltajan parina.

Laitesukelluksen jatkokurssi (P2)

Laitesukelluksen jatkokurssi antaa sen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle valmiudet 15 – 30 metrin syvyysalueella sukeltamiseen.

Mikäli sukellusolosuhteet kurssin jälkeen poikkeavat merkittävästi sukeltajan aiemmasta kokemuspiiristä ja kurssisukellusten olosuhteista uusiin olosuhteisiin tulee perehtyä kouluttajan tai kokeneemman sukeltajan opastuksella.

Kurssin pääsyvaatimuksena on joko CMAS P1- tai NAUI Scuba Diver -kortti tai vastaava muun kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön perustason laitesukelluskortti

Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi (P3)

Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on perusteelliset tiedot sukellukseen liittyvästä teoriasta ja erinomainen sukelluksellinen yleissivistys: kurssi esim. antaa hyvän pohjan kouluttajakoulutukseen pyrkivälle sukeltajalle.

Sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista käytännön taidoista syventävän jatkokoulutuksen saaneella sukeltajalla on laaja näkemys. Hän ymmärtää erikoiskurssien tarpeen ja tärkeyden ja tietää, mitä etua jatko- ja erikoiskurssien suorittamisesta on.

Kurssin pääsyvaatimuksena on joko CMAS P2- tai NAUI Advanced Scuba Diver -kortti tai vastaava muun kansainvälisesti hyväksytyn koulutusjärjestön kortti.